Polityka prywatności

I. Postanowienia wstępne

§ 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800) AGNIESZKA SZAL ARCHITEKTURA Projektowanie i Realizacja Inwestycji, NIP: 7251683980, wpisaną do CEIDG pod numerem REGON 101453210, zwanym dalej: „Administrator” lub „Wykonawca”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2

1. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu osobę korzystającą z  usług świadczonych przez Administratora lub osobę chcącą korzystać z tych usług, lub internautę odwiedzającego stronę Administratora.

II. Dane osobowe.

§ 3

1. . Administratorem danych osobowych jest AGNIESZKA SZAL ARCHITEKTURA Projektowanie i Realizacja Inwestycji z siedzibą: Łódź 90-411, ul. Więckowskiego 9 lok. 4U.
2. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.

§ 4

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.

§ 5

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji oferowanych usług. 
2. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać

§ 6

Dane osobowe zebrane przez Administratora mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

III. Pliki cookies.

§ 7

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wykonawcy.

2. Wykonawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www.

§ 8

1. Wykonawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
– Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
– Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
– Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
– Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

§ 9

Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

IV. Inne.

§ 10

1. Użytkownik ma możliwość korzystania z Portalu anonimowo.

§ 11

1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcę Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: biuro@szalarchitektura.pl

2. Polityka znajduje się na stronie www.szalarchitektura.pl oraz w siedzibie Wykonawcy.

Scroll to Top