OFERTA

Gwarancją jakości świadczonych przez nas usług jest wiedza i doświadczenie, indywidualne podejście do potrzeb i planów inwestycyjnych Klienta.

 

Nasz zespół to profesjonaliści…

Zawsze jesteśmy o krok do przodu przed konkurencją. Kierujemy się zasadą, iż gwarancją jakości świadczonych przez nas usług jest wiedza i doświadczenie, oraz indywidualne podejście do potrzeb i planów inwestycyjnych Klienta.

Analiza wykonalności i opłacalności inwestycji

Nie ma działek zbyt małych. Wykonujemy analizy nieruchomości w celu określenia jej optymalnego zagospodarowania.

Składają się na to badania zapisów miejscowego planu zagospodarowania (MPZP), intensywności i rodzaju zabudowy na działkach sąsiednich, przeznaczenia i sposobu ich funkcjonowania a także możliwości zmiany sposobu użytkowania, zagospodarowania lub przebudowy istniejącej struktury. Określamy szacunkową wielkość powierzchni usługowej i powierzchni użytkowej mieszkań (PUM). Zebrane informacje pozwalają nam wskazać najkorzystniejszy kierunek dla inwestycji a także określić potencjalne zagrożenia lub opóźnienia.

Przygotowanie inwestycji

Oferujemy naszym Inwestorom wszechstronną pomoc przy działaniach poprzedzających rozpoczęcie prac projektowych.

Uzyskujemy na ich rzecz decyzje określające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzje o lokalizacji celu publicznego, warunki przyłączenia do sieci, mapy ewidencyjne, mapy do celów projektowych a także badania geotechniczne i hydrogeologiczne.

Projektowanie

Długoletnia praktyka i szerokie doświadczenie jest podstawą współpracy przy tworzeniu koncepcji, projektów wielo branżowych oraz projektów wnętrz budynków użyteczności publicznej, usługowych, biurowych, wielo i jedno rodzinnych, zespołów zabudowy i osiedli.

Zakres projektu obejmuje również jego otoczenie, zagospodarowanie przestrzeni wspólnych, małą architekturę, place zabaw, miejsca spotkań i wypoczynku, terenowe urządzenia sportowe i tereny zielone, ogrody wraz z doborem roślinności.

Post produkcja.

Zakres naszych usług obejmuje przygotowanie realizacji inwestycji. Zapewniamy opracowanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych dla planowanych inwestycji zarówno uproszczonych jak i przetargowych.

Sporządzamy dokumentacje dla postępowań w celu udzielenia zamówień publicznych: programów funkcjonalno – użytkowych (PFU), opisów przedmiotu zamówienia (OPZ), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWOR) Uczestniczymy w procesie wyboru oferentów udzielając wyjaśnień do dokumentacji stanowiącej załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz analizy ofert.

Jakość i rzetelność

Gwarancją jakości świadczonych przez nas usług jest wiedza i doświadczenie, indywidualne podejście do potrzeb i planów inwestycyjnych Klienta. Wysoka jakoś , jaką charakteryzuje się tworzona przez nas dokumentacja projektowa, jest owocem wieloletniej współpracy grupy specjalistów ceniących sobie jakość, innowacyjność i elastyczność rozwiązań technicznych. Wspólnie tworzymy jeden, spójny, sprawnie działający mechanizm, którego celem nadrzędnym jest spełnienie oczekiwań Inwestora, zaproponowanie mu oryginalnych, ciekawych, skrojonych na jego miarę, nowoczesnych rozwiązań przy zachowaniu reżimu finansowego. Nasz zespół składa się z doświadczonych i rzetelnych projektantów konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych, projektantów wnętrz i zieleni.

Współpraca

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „KONS-BUD” Sławomir Sotomski
Grupa TRWS KONSTRUKCJE BUDOWLANE www.grupatrws.pl
GMP – PROJEKT Marcin Sadok
NOMAX Engineering www.nomax.net.pl
Hanna Pietras Pracownia Architektoniczna www.hannapietras.com
Archeologia DWA KRUKI Anna Krukowska – archeolog www.dwa-kruki.business.site
SZTUKAOGRODU.PL MONIKA SOBCZYK www.sztukaogrodu.pl

Scroll to Top