PRACE WSTĘPNE:

wykonamy analizę nieruchomości pod kątem planowanej inwestycji lub uwarunkowań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ocenimy ryzyka dla inwestycji i przedstawimy rekomendacje dla Inwestora.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

opracujemy dokumentację projektową, kosztorysową i przetargową dla inwestycji w formie i zakresie niezbędnym do jej realizacji, przy zachowaniu wysokich standardów i jakości wykonania. Pozyskamy na rzecz Inwestora opracowania, zaświadczenia i decyzje konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę.

NADZÓR NAD INWESTYCJĄ:

oferujemy nadzór autorski nad realizacją inwestycji, który zagwarantuje realizację zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową w jakości i standardzie wypracowanym z Inwestorem podczas tworzenia dokumentacji.